رنگ پودری الکترواستاتیک

واحد رنگ پودری الکترواستاتیک مجتمع تولیدی صنعتی اروم آلیاژ از پیشرفته ترین سیستم های کارخانجات GMA میباشد. پروفیل ها در رنگ های متنوع مطابق با درخواست مشتری رنگ آمیزی و پس از کنترل ضخامت رنگ و کیفیت رنگ پذیری توسط واحد کنترل کیفی تست وبه واحد مونتاژ در و پنجره خود واحد و یا کارگاه های دیگر ارسال می گردد.

تنوع رنگ در پروفیل ها و پنجره ها طیف بسیار گسترده ای داشته به گونه ای به غیر از رال رنگ (کاتالوگ پائین) شامل رنگ های انحصاری و درخواستی توسط مشتری  میباشد. 

دانلود کاتالوگ رال رنگ