چرا آلومینیوم ؟

الومینیم عنصری شیمیای با عدد اتمی ۱۳ و نماد Al است. این عنصر یک فلز نرم، سفید و چکش‌پذیر با چگالی پایین است. آلومینیوم خالص به دلیل واکنش‌پذیری بسیار بالای خود به ندرت به طور طبیعی یافت می‌شود و در سنگ‌های معدنی مختلفی وجود دارد. بیشتر آلومینیوم دنیا از سنگ بوکسیت به دست می‌آید.

واژه آلومینیوم از واژه لاتین Lumen به معنی نور گرفته شده ‌است. پیش از جداسازی فلز آلومینیم، اکسید آن آلومین نامیده می‌شد نقطه ذوب۶۶۰ درجه سانتیگراد و نقطه جوش آن ۲۴۷۰ درجه است. وزن مخصوص الومینیوم ۷/۲  و در حالت مذاب 3/2 میباشد .

آلـومـینیوم به دلـیل خـواص ویـژه ای کـه دارد توانـسـتـه اسـت طـی50 سال اخـیـر پـیـشرفت چـشمگـیـری در صنایـع ساختـمانی داشته باشد. در این قسمت به برخی از این ویژگی ها اشاره میکنیم.


 

سـبـکی وانـعـطاف پـذیـری: 
آلـومـینیـوم فـلزی است بـا وزنـی حـدود یک سـوم وزن فـولاد و این قابـلیـت بـه همـراه انعـطاف پـذیـری بـسیار بالا  ایـن فـلـز را منحصر بـه فرد کـرده است.
نـسـبـت اسـتحکـام بـه وزن :
چـگـالـی آلـومـینیـوم در حالت طبیعی 2/7 گـرم بـر سانـتـی مـتر مکعــب میباشد و قــدرت آن را با استـفاده از شکـل های پروفـیلی خاص وعمـلیات حرارتی می تـوان بـسیار بالا برد و تا 15 راکـول رسانـد . ایـن چگـالی پایـین باعـث می شـود هـزیـنه هـای حـمـل ونـقـل محـصـولات آلومـینـیومی ارزانـتـر و آسانـتـر شـده و نـصـب آنـهـا نـیـز بـسیـار سـریـع ،دقـیـق و ارزان می باشد.
دمـای ذوب نسـبـتا بـالا :
آلومـینیـوم در1100 درجـه فارنـهـایـت ذوب مـی شـود و در زمـره مـواد غیــرمـشـتعـل مــی بـاشـد زیـرا کـه آلومـینیـوم نـمـی سـوزد و قـابـل اشـتعـال نـیسـت.

دوام فیـزیکی وشـیمیائی :
درب ، پنجره و سـازه های آلومـینیـومی در بـرابـر سائیده شدن و تنش ناشـی از تحـرک ساخـتـمان مـشکـلی از خـود نـشان نـداده و در برابر بارهای اعـمالی تغـیـیر شکـل نمـی دهـد بر خـلاف اکـثر مصالـح سـاخـتمانـی، آلومـینیـوم از عـمری طـولانی و نامحـدود بـرخـوردار اسـت .
آلومـینیـوم رطوبت را جـذب نـمـی کـند،مــتـورم نمـی شـود،تـرک نمـی خـورد،زنگ نمـی زنـد ، شکـافـته و پاره نمی شـود ، منـقـبض نمی شـود و در مقـابـل اشعـۀ مـاوراء بـنـفـش بـه هـیچ گـونه پـوشـشی نـیاز نـدارد.
آلـیاژهای آلومـینیـوم مـحـدود بوده وحـاوی عـناصر مثل مـنگنـز، مـنیـزیـم و سـیلـیسـیم می باشـد. اکـسیـد طبیـعی کـه هـمـواره در سـطح آلومـینیـوم وجـود دارد مانع وسـد بـزرگـی در بـرابـر انواع مـواد خـورنـده محـسـوب مـی شود ومـواد آلوده کـننـده ای مثـل آمـونیـوم ،منو اکـسید کـربن و دی اکـسید کـربن تقـریباً تأثیری بر آلـومـینیـوم نـدارنـد.

آلـومـینیـوم فـلـزی اسـت کـه آنـادایـز مـی شـود،یـعـنی بـه عـنـوان آنـد قـرار گـرفـتـه و بـا اعـمـال جـریـان الـکـتـریکـی ، یـک لایـه اکـسیـد بـر سـطـح آن ایـجـاد مـی شود کـه ضخـامـت ایـن لایـه بـیـشـتـر از لایـه اکـسیـد طـبـیعـی اسـت و بـه آلـومـینیـوم قـابـلیـت رنگ پـذیـری بـسیـار بـالائـی مـی دهـد .
تـنـوع بـی نـظیـر رنگـی بـه هـمـراه قـابـلیـت شـسـتـشـوی بــسیـار آسـان و در نـتیجـه تـمـیـزی دائـم و نـگهـداری آسـان نیز ازدیگر خواص آلـومـینیـوم مـی بـاشـد.