لوله الومینیوم ( سایز های متفاوت)

اروم آلیاژ، لوله آلومینیومیلوله الومینیومی از دیگر تولیدات مجتمع تولیدی صنعتی اروم الیاژ میباشد . این مقطع دارای قطر و ضخامت متفاوت بوده و طبق خواسته وسفارش مشتری با سایز های متفاوت، تولید و به بازارعرضه میگردد.