آزمایشگاه ها و آزمونها

واحد فنی و مهندسی

ما در این مجتمع بر این باوریم که کیفیت راز ماندگاری ماست.

در مجتمع تولیدی صنعتی اروم الیاژ تمامی پروسه تولید زیر نظر مهندسین و کارشناسان مجرب و کارامد بوده و در تک تک مراحل، خروجی واحد ها از نظرفنی و کیفی کنترل شده و محصولی با بالاترین کیفیت به دست مشتری میرسد