آدرس: ارومیه، کیلومتر 7 جاده دریا، مجتمع صنعتی اروم آلیاژ

E-mail : info@uromalyazhco.com

تلفن : 32373737 44 98+

            32373636 44 98+

فکس : 32350261 44 98+