مشاوره و مهندسی

طراحی و اجرای پروژه :

  • مشاوره و خدمات تلفنی : پس از تماس تلفنی با شرکت با یکی از کارشناسان قسمت فروش مجتمع تولیدی صنعتی ارتباط داده شده و اطلاعات فنی مورد نیاز را به مشتری ارائه داده میشود.
  • بازید از محل پروژه و اندازه گیری: کارشناس مربوطه از محل پروژه بازدید کرده و به صورت حضوری طرح هایی را که میتوان در پروژه اجرا کرد به صورت دقیق شرح داده تا طرحی کاملا استاندارد و فنی و منطبق با خواسته مشتری طراحی گردد.
  • ارائه طرح، قیمت و شروع کار: در این مرحله طرح و قیمت به مشتری ارائه شده و پس از تائید شروع به تولید میشود که این پروسه 7 تا 9 روز کاری میباشد.
  • نصب و تحویل : در و پنجره تولید شده به محل نصب ارسال و بر روی پروژه نصب میگردد.
  • خدمات پس از فروش : در مجتمع تولیدی صنعتی اروم الیاژ پس از نصب و تحویل هر پروژه، سرویس خدمات پس از فروش شرکت با مشتری تماس گرفته و چنانکه مشکلی وجود داشته باشد، سرویس فنی به سرعت در محل پروژه حاضر شده و مشکل را سریعا برطرف میکنند.