نبشی الومینیوم

نبشی الومینیومنبشی الومینیومی یکی از مقاطع عمومی پروفیل های الومینیومی است که وابسته به نیاز در بخش های مختلف صنعت استفاده میشود. این مقطع تنوع بسیار زیادی از حیث اندازه دارد و در دو حالت خام و رنگ شده تولید میشود. نبشی های الومینیومی با در نظر گرفتن کاربرد و مکان نصب میتواند سایزهای متفاوتی داشته باشند و در اکثر موارد دارای اضلاع مساوی هستند. این مقطع عمومی طبق خواسته  و سفارش مشتری تولید وعرضه میگردد.